right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
گروه بندی تاریخ نظر از calendar تا calendar
طبقه بندی مرجع نظریه
نظر دهنده
جستجو

     
 
Print
لیست نظرات و آرا
  12345678910    
شماره سریال نظر موضوع نظر گروه بندی مرجع نظریه نظر دهنده طبقه بندی تاریخ نظر
50802     قوه مجريه نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري عادي 1394/08/10
50797 -راجع به استعلام از امكان بكارگيري هنرمنداني كه كارمند رسمي،‌ پيماني و قراردادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما مي‌باشند توسط آن بنياد و نحوه پرداخت حق‌الزحمه به آنان،   قوه مجريه نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري عادي 1394/08/16
50796 در خصوص معافيت آموزش و پرورش از پرداخت عوارض شهرداري‌ها،   قوه مجريه نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري عادي 1394/08/11
50795 درخصوص تقاضاي وزارت ورزش و جوانان مبني بر «عضويت وزارت ورزش و جوانان در شوراي هماهنگي و سياستگذاري مالكيت فكري (موضوع تصويب نامه شماره 22248/ت35904ه‍ مورخ 1386/2/17 و اصلاحات بعدي آن)». (كد52538)   قوه مجريه نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري عادي 1394/08/12
50794 در خصوص تعريف بين المللي كلانشهر كه توسط سازمان ملل متحد آورده شده كلانشهر يا مادرشهر به شهرهايي گفته مي‌شود كه بيش از 8 ميليون نفر جمعيت داشته باشند. از اين رو از ديدگاه تعريف بين المللي در ايران تنها شهر تهران به عنوان كلانشهر شناخته مي‌شود. در عين حال همانطور كه تعريف مفهوم شهر در كشورهاي مختلف متفاوت مي باشد.   قوه مجريه نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري عادي 1394/08/16
50779 -درخصوص استعلام از قابل اجرا بودن تصويب‌نامه شماره 28063/ت31194ه‍ مورخ 1383/5/26 هيئت وزيران   قوه مجريه نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري عادي 1394/08/16
50775 -در خصوص اصلاح «قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده مشترك از دروازه مرز زميني سرو و اسندره»   قوه مجريه نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري عادي 1394/08/16
50774 -در خصوص پيش ­نويس اصلاحيه آئين­ نامه سفر اعضاي شوراي اسلامي محلي به خارج از كشور (موضوع تصويب­نامه شماره 36814/23892هـ مورخ 1382/7/1)   قوه مجريه نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري عادي 1394/08/17
50773 - درخصوص ارائه مجوز استفاده از معافيت مقرر در بند «غ» ماده (119) قانون امور گمركي بعد از مهلت (6) ماهه مقرر توسط سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها مورد پيگيري پالايشگاه ستاره خليج‌فارس،   قوه مجريه نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري عادي 1394/08/16
  12345678910