قانون 2714 : سياست‎هاي فعاليت‏هاي بين‎المللي زنان
Print

سياست‎هاي فعاليت‏هاي بين‎المللي زنان
(مصوب جلسه ۵۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۱۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۵۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۶ به پيشنهاد شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، سياست‎هاي فعاليت‎هاي بين‎المللي زنان را به اين شرح تصويب كرد:

مقدمه
تفكر اسلامي نسبت به زن براساس مكتب حيات‎بخش وحي و كنجكاوي جامعه جهاني براي دستيابي به آگاهي در مورد زنان مسلمان، مسؤوليت امت واحده اسلام را روشن مي‎سازد تا با در نظر گرفتن كليه ابعادي كه براي شخصيت زن متصور است جايگاه واقعي او را ترسيم نمايد.
براساس اين تفكر، تقويت شخصيت و جايگاه واقعي زن مسلمان در جهان با تأثيرپذيري از شخصيت والاي حضرت زهرا (س) و ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي او شكل مي‎گيرد. بنابراين اصلاح بينش‎ها و اعتقادات نادرست در عرصه‎هاي بين‎المللي و هدايت سياست‎هاي جامعه جهاني نسبت به جايگاه زن براساس فرهنگ اسلامي نيز يكي از وظايف مهم جمهوري اسلامي ايران در صحنه‎هاي بين‎المللي مي‎باشد.

اهداف:

۱ ـ تبيين ديدگاه اسلام در مورد جايگاه، حقوق و شخصيت زن در نظام اسلامي بر محور عدالت اجتماعي و معرفي الگوي زن مسلمان ايراني با تكيه بر مواضع اعتقادي و فكري اسلام در سطوح مختلف منطقه‎اي و بين‎المللي.

۲ ـ رشد و ارتقاي آگاهي‎هاي علمي و عملي زنان به منظور انجام تعامل مطلوب‎تر در عرصه‎هاي بين‎المللي.

۳ ـ گسترش روابط و مناسبات فرهنگي ـ اجتماعي و سياسي زنان (دولتي و غيردولتي) با زنان سراسر جهان براساس عزت، حكمت و مصلحت.

۴ ـ ايجاد وحدت رويه و تقويت هماهنگي دستگاههاي مؤثر در فعاليت‎هاي بين‎المللي زنان و بهره‎برداري مناسب از امكانات و زمينه‎هاي مختلف براي تقويت و توسعه فعاليت‎هاي بين‎المللي زنان در راستاي اصول سياست‎ خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران.

سياست‎هاي راهبردي:

۱ ـ توسعه و تقويت ارتباط و گفتگو با زنان سراسر جهان با تأكيد بر زنان پيرو اديان الهي با زمينه مشترك فكري و فرهنگي براي تصميم‎سازي و تأثيرگذاري در مجامع بين‎المللي.

۲ ـ تأكيد بر نقش و تأثير مهم تربيتي زن در خانواده و اجتماع و تحول جوامع در طول تاريخ با اشاره به الگوهايي كه در قرآن كريم مطرح شده و نمونه‎هاي عملي در ايران.

۳ ـ تبليغ دستاوردهاي جمهوري اسلامي به منظور رشد علمي و فرهنگي زنان در جامعه ايران و اهميت نقش آنان در فعاليت‎هاي فرهنگي، سياسي، خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي.

۴ ـ اهتمام بر ارزش‎هاي معنوي و فرهنگ‎سازي و حفظ حرمت زن مسلمان در برنامه‎ها و فعاليت‎هاي بين‎المللي با تأكيد بر نقش عفاف و حجاب در روابط اجتماعي زنان.

۵ ـ تقويت و ارتقاي آگاهي زنان در كليه امور بين‎المللي آنان با تأكيد بر حقوق بين‎الملل و آشنايي با شرايط و فضاي مناسبات و روابط در محافل بين‎المللي.

۶ ـ توسعه و تقويت مشاركت كمي و كيفي نهادهاي دولتي و غيردولتي و افزايش حضور آنها در عرصه‎هاي بين‎المللي با در نظر گرفتن منافع و مصالح جمهوري اسلامي ايران.

۷ ـ توسعه مطالعات و تحقيقات به منظور ايجاد زمينه‎هاي مساعد رشد و توسعه فعاليت‎هاي زنان در عرصه‎هاي بين‎المللي و شناسايي مشكلات، نارسايي‎ها و موانع موجود.

۸ - اهتمام مجدانه در انعكاس فراگير و ترويج ارزش‎هاي اسلامي و شئون زن مسلمان به منظور مقابله با فرهنگ و تبليغ بي‎بندوباري.

۹ - تقويت همكاري بين زنان ايران و كشورهاي ديگر در حمايت و دفاع از زنان محروم و نيازمند و انجمن‎ها، تشكل‎ها و جمعيت‎هاي اسلامي زنان مسلمان در دنيا.

۱۰ - تلاش براي ايجاد عرصه‎هاي جديد و مناسب به منظور بدست گرفتن ابتكار عمل زنان ايران در تصميم‎سازي‎ها و تصميم‎گيري‎هاي بين‎المللي.

۱۱ - ايجاد فرصت‎ها و امكانات لازم در زمينه‎هاي علمي، فرهنگي و اعتقادي به منظور حضور مؤثر در مجامع بين‎المللي.

۱۲ ـ تقويت تبادل اطلاعات فرهنگي سازنده بين زنان ايران و جهان از طريق مطبوعات و رسانه‎هاي گروهي.

۱۳ - استفاده از توانمندي‎هاي زنان در سطوح مختلف مديريت امور بين‎الملل و سياست‎هاي خارجي نظام اسلامي.

سياست‎هاي اجرايي:

الف : ارتباطات
۱ـ ايجاد و تقويت پايگاه اطلاعاتي متمركز و به روز در مورد مسائل زنان براي مبادله داده‎هاي اطلاعاتي و تحقيقاتي در سطح بين‎الملل.
۲ـ شناسايي عرصه‎ها، موارد و مناسبت‎هاي مربوط به زنان در جهان از طريق توسعه فعاليت نمايندگي‎هاي فرهنگي و سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور.
۳ـ بكارگيري و استفاده از نيروي زنان آگاه و متعهد در نمايندگي‎ها، پي‎گيري زمينه‎ها و مناسبت‎ها و شركت متقابل در برنامه‎هاي علمي ـ فرهنگي خاص زنان در كشورهاي مختلف.
۴ـ اعزام زنان توانمند و متخصص در اجلاس‎هاي بين‎المللي، سمينارها و همايش‎هاي موضوعات مختلف با رعايت مصالح امت اسلامي و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران.
۵ـ اهتمام به تشكيل و تقويت انجمن‎ها و تشكل‎هاي مشترك در كشورهاي اسلامي و كشورهايي با بخشي از جمعيت مسلمان.
۶ـ شناسايي و معرفي بانوان متعهد نمونه و موفق ايراني براي حضور در عرصه‎هاي بين‎المللي در زمينه‎هاي مختلف.
۷ـ دعوت از اساتيد، كارشناسان و صاحب‎نظران كشورها در امور مربوط به زنان براي تبادل نظر و بهره‎گيري از تجربيات آنها و ايجاد شرايط بهينه براي رشد شخصيت زنان.

ب : پژوهش
۱ـ شناسايي سازمان‎ها و مراكز تحقيقاتي بين‎المللي در زمينه‎هاي مختلف با موضوع زنان.
۲ـ كسب اطلاعات و انجام مطالعات لازم در خصوص وضعيت زنان در سازمان‎هاي بين‎المللي، تشكل‎ها، انجمن‎ها و جمعيت‎هاي مربوط به زنان جهان (دولتي و غيردولتي).
۳ـ پيشنهاد انجام تحقيقات پيرامون وضعيت زنان در كشورهاي مختلف جهان به ويژه كشورهاي اسلامي در زمينه‎هاي مختلف اخلاقي، اقتصادي، اجتماعي و ۰۰۰
۴ـ شناسايي و پژوهش نقش زنان برجسته در حركتهاي اسلامي، بيداري اسلامي و نهضت‎هاي آزاديبخش.
۵ـ كسب اطلاعات پيرامون سمينارها، مراسم، كنفرانس‎ها و گردهمايي‎هاي بين‎المللي زنان در عرصه‎هاي مختلف.
۶ـ تدوين برنامه‎هاي مناسب براي بهبود روش‎ها و ايجاد شيوه‎هاي نوين و كارآمد فرهنگي در خصوص نحوه حضور و ارائه مواضع جمهوري اسلامي ايران و ارائه طرح‎هاي فرهنگي در سطح بين‎الملل
۷ـ بررسي تحليلي اسناد بين‎المللي مربوط به زنان و شرايط و نتايج همكاري‎هاي بين‎المللي در مسائل زنان.
۸ـ بررسي تطبيقي مقررات و حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي زنان در كشورها و مقايسه آن با نظام حقوقي زن در اسلام و ايران.
۹ـ انجام پژوهش‎ در مورد ديدگاه اسلام در مسائل زنان و همكاري پژوهشي بين كشورهاي اسلامي در اين زمينه به منظور شناسايي ديدگاههاي مشترك كشورهاي اسلامي در مسائل زنان.

ج : پشتيباني فرهنگي
۱ـ تهيه و تقويت انتشارات بين‎المللي در مورد زنان در داخل و خارج و انعكاس مستمر گزارش از فعاليت‎هاي زنان مسلمان در ابعاد مختلف.
۲ـ اطلاع‎رساني و برگزاري دوره‎هاي آموزشي ـ فرهنگي براي خانواده‎هاي رايزني‎هاي فرهنگي، سفرا و زنان مسلمان ايراني در خارج از كشور.
۳ـ تهيه و تدوين گزارش‎ها و اطلاعات مورد نياز پيرامون اجلاس‎هاي بين‎المللي.
۴ـ ترجمه اسناد بين‎المللي زنان و مرتبط با زنان به منظور اطلاع‎رساني در داخل كشور.

د : تهيه آيين‎نامه، نظارت و ارزيابي
وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري، شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، شوراي مديريت حوزه علميه قم در حدود وظايف خود ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ نسبت به تهيه آيين‎نامه اجرايي اين سياست‎ها اقدام نموده و براي نظارت بر اجراء يك نسخة آن را به هيأت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايند.

رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي- سيد محمد خاتمي