right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 117730 :تصويب نامه در خصوص اصلاح مصوبه شماره 176307/ت56183هـ مورخ 1397/12/27 با موضوع «ترخيص ماشين آلات و تجهيزات وارداتي»     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
 • تصويب نامه در خصوص ا...
   • عنوان
   • مقدمه
   • متن
   • امضاء

 

     
 

تصويب نامه در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۱۷۶۳۰۷ /ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۷ با موضوع «ترخيص ماشين آلات و تجهيزات وارداتي»

 
     
     
 

هيئت وزيران در جلسه ۲۲ /۲ /۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۱۵۵۴۶ /۳۸۶۷۸ مورخ ۱۵ /۲ /۱۳۹۸ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

 
     
     
 

تصويب نامه شماره ۱۷۶۳۰۷ /ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۷ به شرح زير اصلاح مي شود:
۱- عبارت "با احراز ثبت شدن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت" بعد از عبارت "صندوق توسعه ملي" اضافه مي شود.
۲- عبارت "ظرف يك هفته پس از ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام مراتب به گمرك جمهوري اسلامي ايران" به عبارت "مشروط به رعايت مواد (۴) و (۶) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۹۱ – " اصلاح مي شود.

 
     
     
 

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]