right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 117709 :اصلاح بند 3 تصويب نامه شماره 137161/ت56023هـ مورخ 1397/10/16 (راجع به ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري )     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
 • اصلاح بند 3 تصويب نا...
   • عنوان
   • مقدمه
   • متن
   • امضاء

 

     
 

اصلاح بند ۳ تصويب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱ /ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۷ (راجع به ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري )

 
     
     
 

هيئت وزيران در جلسه ۱۸ /۲ /۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۴۹۵۹۷ /۶۰ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :

 
     
     
 

در بند (۳) تصويب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱ /ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۷ عبارت "چهار ماه" به عبارت "شش ماه اصلاح مي شود.

 
     
     
 

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]