right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 117585 :اصلاح تصويبنامه شماره 62111/ت51052هـ مورخ 25 /5 /1395 راجع به (تصويب نامه در خصوص واگذاري اختيارات دستگاه هاي اجرايي تا پايان سال 1396 به واحدهاي استاني مربوط در استان ها)     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
 • اصلاح تصويبنامه شمار...
   • عنوان
   • مقدمه
   • متن
   • امضاء

 

     
 

اصلاح تصويبنامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۹۵ راجع به (تصويب نامه در خصوص واگذاري اختيارات دستگاه هاي اجرايي تا پايان سال ۱۳۹۶ به واحدهاي استاني مربوط در استان ها)

 
     
     
 

هيئت وزيران در جلسه ۱۵ /۱۲ /۱۳۹۷ به پيشنهاد شماره ۶۱۵۵۷ /۶۰ مورخ ۵ /۳ /۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

 
     
     
 

در صدر تصويب نامه شماره ۶۲۱۱۱ /ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۹۵ عبارت "تا پايان سال ۱۳۹۶" به عبارت "تا پايان سال ۱۴۰۰" اصلاح مي شود.

 
     
     
 

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]