قانون 49828 : قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف
Print

قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف

ماده‌ واحده - مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۶ /۹ /۱۳۹۴ از تاريخ انقضاي آن (۲۲ /۱۱ /۱۳۹۷) به مدت يكسال تمديد مي‌ شود.

تبصره - دولت و قوه قضائيه تمهيدات لازم را براي اصلاح و دائمي‌ نمودن اين قانون ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون به‌ عمل مي ‌آورند.

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و يك تبصره در جلسه علني روز ‌شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱ /۱۲ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني