قانون 49819 : قانون تفسير بند «هـ»‍‍ تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 كل كشور
Print

قانون تفسير بند «هـ»‍‍ تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

موضوع استفساريه: آيا شركت ملي نفت ايران مي تواند بر خلاف حكم بند «ه‍ـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به هر دليلي از جمله افزايش قيمت نفت خام مبادرت به افزايش قيمت مواد اوليه قير(VB) يا كاهش حجم آن از چهار ميليون تن يا تغيير در نسبتهاي مقرر نمايد؟

پاسخ: خير. شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين چهار ميليون تن مواد اوليه قير(VB) موضوع بند «هـ‍‍« تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور اقدام نمايد.

تفسير فوق در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني