right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 117008 :تصويب نامه در خصوص صدور مجوز سفر وزير كشور به كشور تركيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
 • تصويب نامه در خصوص ص...

   
       
   

  شماره: ۹۴۰۲۱ /ت ۵۵۸۲۶ ھ

  تاریخ: ۱۷ /۷ /۹۷

  بسمه تعالي

  "با صلوات بر محمد و آل محمد"

  وزارت کشور

  هيئت وزيران در جلسه ۱۵ /۷ /۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱۲۱۴۵۵ مورخ ۸ /۷ /۱۳۹۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۳۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- تصویب کرد:

  مسافرت وزیر کشور به کشور ترکیه با استفاده از هواپیمای اختصاصی مطابق برنامه زمان بندی شده مجاز است.

  اسحاق جهانگیری

  معاون اول رييس جمهور

  رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس ‌جمهور، دفتر رييس قوه قضاييه، دفتر معاون اول رييس ‌جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقي رييس‌ جمهور، معاونت امور مجلس رييس‌ جمهور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، وزارت امور قتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، وزارت امورخارجه، هیئت نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي ‌شود.


   
       
   
       
  متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

   [ x ]  
     
   
       
   [ x ]  
     
   
       
   [ x ]  
     
   
       
   [ x ]