right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49815 :قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون اصلاح قانون مم...
   • عنوان
   • ماده واحده
   • موخره
   • امضاء

 

     
 

قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان

 
     
     
 

ماده واحده - تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۹۵ به شرح ذيل اصلاح مي شود:
تبصره ۱ - به كارگيري بازنشستگان، در سمتهاي مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ مجاز است. همچنين به كارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است.
به كارگيري بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف يك درصد (۱%) از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده مديريتي صرفاً در وزارتخانه مذكور مجاز مي باشد.
جانبازان بالاي پنجاه درصد (۵۰% )، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثني مي باشند.

 
     
     
 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۱ /۶ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
     
     
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]