right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 116222 :بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضوع ابلاغ نظريه معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص بند (8) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
  • بخشنامه سازمان امور ...
      • عنوان
      • متن
      • امضاء

 

     
 

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضوع ابلاغ نظريه معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص بند (۸) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده

 
     
     
 

با توجه به نظريه معاونت حقوقي رياست جمهوري به شماره ۴۷۶۹۱ /۳۲۰۷۳ مورخ ۲۵ /۰۴ /۱۳۹۶، مبني بر اين كه تجهيزات نصب شده در نيروگاه ها بر اساس مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) قانون مدني جزء اموال غيرمنقول مي باشند، كما اين كه در واگذاري بنگاه هاي كشاورزي، ماشين آلات و به طور كلي هر مال منقولي كه براي زراعت اختصاص يافته باشد بر اساس ماده (۱۷) قانون مدني در حكم مال غيرمنقول مي باشد و در نتيجه مصداق بند (۸) ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي شود. بنابراين واگذاري كليه اموال نيروگاه ها كه در اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي صورت گرفته و به شرح فوق در حكم اموال غيرمنقول تلقي مي گردند، از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج مي باشد.

 
     
     
 

سيدكامل تقوي نژاد

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]