right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 116036 :مصوبه ي اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 164454/ت54135هـ مورخ 1395/12/23 با موضوع (تخصيص اعتبار به وزارت راه و شهرسازي به منظور ايجاد تأسيسات عمومي پايگاه هاي (سايت هاي) مسكن مهر)     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
  • مصوبه ي اصلاح بند (1...
      • عنوان
      • متن
      • امضاء

 

     
 

مصوبه ي اصلاح بند (۱) تصويبنامه شماره ۱۶۴۴۵۴/ت۵۴۱۳۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ با موضوع (تخصيص اعتبار به وزارت راه و شهرسازي به منظور ايجاد تأسيسات عمومي پايگاه هاي (سايت هاي) مسكن مهر)

 
     
     
 

هيئت وزيران در جلسه ۲۱ /۳ /۱۳۹۶ به پيشنهاد شماره ۲۹۳۹۳ /۳۲۷۴۳ مورخ ۱۳ /۳ /۱۳۹۶ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
در بند (۱) تصويب نامه شماره ۱۶۴۴۵۴ /ت۵۴۱۳۵هـ مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۵، عبارت "براي جلوگيري از حوادث غيرمترقبه و بيماري هاي همه گير انساني" بعد از عبارت "مسكن مهر" اضافه مي شود.

 
     
     
 

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]