right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 115529 :اصلاح بند (1) تصويبنامه در خصوص دراختيار قراردادن مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ريال به صورت هزينه اي به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به شماره 78269/ت53502 هـ مورخ 31 شهريور 1395     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
 • اصلاح بند (1) تصويبن...
   • عنوان
   • مقدمه
   • متن
   • امضاء

 

     
 

اصلاح بند (۱) تصويبنامه در خصوص دراختيار قراردادن مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ريال به صورت هزينه اي به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به شماره ۷۸۲۶۹/ت۵۳۵۰۲ هـ مورخ ۳۱ شهريور ۱۳۹۵

 
     
     
 

هيئت وزيران در جلسه ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۹۱۶۸۴۵ مورخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

 
     
     
 

در بند (۱) تصويب نامه شماره ۷۸۲۶۹ / ت ۵۳۵۰۲ هـ مورخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۵ واژه "هزينه اي " به عبارت "تملك دارايي سرمايه اي " اصلاح مي شود.

 
     
     
 

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]