مقرره 115515 : بخشنامه معاون اول رييس جمهور در مورد ساماندهي بازار ارز و حمايت از توليد داخلي
Print

بخشنامه معاون اول رييس جمهور در مورد ساماندهي بازار ارز و حمايت از توليد داخلي

به منظور ساماندهي بازار ارز و حمايت از توليد داخلي همه دستگاه هاي اجرايي و بانك ها و موسسات اعتباري، موسسات عمومي غير دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي مكلف به انجام اقدامات زير (حسب مورد) هستند:

۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل لازم براي اقدام نظام بانكي نسبت به انجام گشايش اعتبار براي واردات كالاهايي كه واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زير صادر مي نمايد:
الف- با توجه به وضعيت اعتباري متقاضي، حداقل (۱۰) درصد پيش پرداخت بر اساس نرخ دلار (۳۶۰۰۰) ريال به طور علي الحساب.
ب- (۱۰۰) درصد اعتبار اسنادي در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز و يا و يا با نرخ روز صدور گواهي ثبت آماري (هر كدام كمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ريالي دريافتي بابت پيش پرداخت علي الحساب موضوع بند (الف) تسويه شود.
پ- اين امتياز حداكثر براي شش ماه از زمان گشايش اعتبار دارد.

۲- صادركنندگان محصولات و فرآورده هاي پتروشيمي (به جز بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هوايي) و محصولات فولاد، مس، آلومينيوم، سنگ آهن و كنستانتره آهن، گاز مايع توليدي پتروشيمي ها مكلفند ارز حاصل از صادرات را بر اساس سياست گذاري و هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مصرف و يا به فروش برسانند.

تبصره صادر كنندگان فرآورده هاي نفتي ويژه (شامل انواع فرآورده هاي نفتي به جز بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هوايي) نيز مكلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتيب فوق به مصرف يا فروش برسانند.

۳- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد حداكثر تا ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتي توسط بانك ها خريداري شود و صرافي ها به وظايف متعارف خود برگردند.

۴- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان متولي مديريت ارز كشور لازم است با مديريت منابع و مصارف ارزي، موازنه دريافت ها و پرداخت هاي ارزي را برقرار نمايد. بدين منظور تمامي دستگاه ها و حوزه هاي مرتبط به ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظفند حداكثر ظرف دو ماه با محوريت و مديريت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان بهره برداري كامل و ايجاد ارتباط سيستمي و برخط مسافري و نظاير آن را با بهره گيري از سامانه جامع تجارت فراهم نمايند. (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مواد (۳) و (۳۵) آيين نامه اجرايي قانون مذكور).

۵- ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مكلف است راه اندازي كامل سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق (موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قانون كالا و ارز) را در دستور كار قرار داده و اقدامات تشديد كننده مبارزه با اين پديده را از مبادي ورودي تا سطح عرضه عمده به كار گيرد.

تبصره كليه دستگاه هاي مرتبط با تجارت خارجي كشور موظفند ظرف يك ماه مطابق ضوابط و آيين نامه هاي موجود، اطلاات مورد نياز را به صورت سيستمي و بر خط در سامانه مذكور وارد نمايند.

۶- شرط ثبت سفارش خودرو و ساير كالاهاي بادوام به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروري است در اسرع وقت واردات خودرو و كالاهاي مشمول بدون پيش شرط مذكور ممنوع گردد.

۷- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در راستاي مبارزه با پولشويي، ظرف دوهفته نسبت به برقراري ضوابط لازم در سيستم هاي پرداخت الكترونيكي به منظور رعايت كامل قوانين و مقررات پولشويي اقدام و گزارش مربوط را ارايه نمايد.

تبصره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري واحد اطلاعات مالي، ضوابط نقل و انتقال فيزيكي ارز و وجوه عمده را بر اساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشويي ظرف يك ماه ارايه نمايد.

۸- وزارت اطلاعات مكلف است نسبت به پايش و بررسي وضعيت بازار ارز، گزارش هاي مربوط را به صورت هفتگي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ارايه نمايد.

۹- يوزانس براي واردات مواد اوليه و قطعات يدكي بدون سقف براي يكسال مجاز است و بيش از يكسال به صورت موردي و با بررسي و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.

۱۰- استفاده از اعتبارات يوزانس حداكثر به مبلغ (۵۰) ميليون دلار در هر مورد براي واردات، تكميل و تجهيز خطوط توليد واحد هاي اقتصادي موجود تا سقف سه سال (در صورتي كه به تشخيص بانك توجيه مالي داشته باشد) مجاز است.

۱۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تا تاريخ ۱۰ / ۱۲ /۱۳۹۵ ضوابطي را كه فعاليت صرافان را در حوزه هاي خدماتي غير تجاري محدود كند، به كارگروه موضوع بند (۱۴) اين ابلاغيه ارايه نمايد.

۱۲- سيستم بانكي، موسسات مالي و اعتباري و صرافان با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ورود و خروج هر گونه ارز به ميزان تعيين شده توسط بانك مذكور محل تأمين ريال و محل مصرف ارز، طي سند كتبي از متقاضيان دريافت و در سوابق نقل و انتقال جهت رسيدگي هاي بعدي نگهداري نمايند. عدم اجراي اين بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود.

۱۳- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تغيير نرخ ارز كالاهاي موضوع فهرست پيوست از آزاد به رسمي (مبادله اي) اقدام مي كند.

۱۴- به منظور اطمينان از اجرا و تحقق اين ابلاغيه، كارگروهي متشكل از معاون اجرايي رييس جمهور(رييس)، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزيران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، كشور و دادگستري، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اعضاي مدعو (بر حسب مورد)، كليه اين تصميمات را پيگيري و گزارش هفتگي اقدامات انجام شده را به معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارايه كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

فهرست كالاهاي با نرخ ارز مبادله اي

رديف

شماره تعرفه

عنوان

رديف

شماره تعرفه

عنوان

۱

۰۴۰۴۰۰۰

آب پنير(ماده اوليه صنعت توليد شير خشك اطفال)

۲۵

۰۷۱۳

سبزيجات غلافدار(حبوبات)

۲

۱۵۱۵۲۱۰۰

روغن خام ذرت

۲۶

۰۹۰۲

چاي

۳

۱۵۱۶۲۰۰۰

روغن CBS- عدم كفايت توليد داخلي

۲۷

۱۰۰۴

جو دوسر

۴

۱۵۱۶۲۰۲۰

روغن CBE، CBR- عدم كفايت توليد داخلي

۲۸

۱۰۰۶

برنج

۵

۱۷۰۲۱۱۰۰

لاكتوز بي آب (ماده اوليه صنعت توليد شير خشك)

۲۹

۰۱۰۵۱۱۵۰

جوجه يك روزه گوشتي

۶

۱۷۰۲۱۹۰۰

لاكتوز و شربت لاكتوز- عدم توليد داخلي

۳۰

۰۱۰۵۱۱۶۰

جوجه يك روزه تخمگذار

۷

۵۲۰۱۰۰۰۰
۵۲۰۳ /۵۲۰۲ /

پنير- اخال پنير، پنير حلاجي شده

۳۱

۰۱۰۵۱۱۹۱۰

جوجه يك روزه

۸

۵۰۰۲۰۰۰۰
۵۰۰۱۰۰۰۰

ابريشم پيله، ابريشم خام، ضايعات ابريشم

۳۲

۰۱۰۵۱۲۲۰

جوجه يك روزه گوشتي بوقلمون

۹

۵۰۰۳۰۰۰۰

ابريشم خام

۳۳

۸۴۳۳

انواع كمباين

۱۰

۰۴۰۵

كره و ساير چربي ها

۳۴

۸۷۰۱۹۰۱۰

تراكتور

۱۱

۱۲-۳۰۰۴۲۰۱۱
۳۰۰۴۵۰۱۱
۳۰۰۴۱۰۱۲
۳۰۰۴۱۰۱۱
۳۰۰۴۵۰۱۲

داروهاي دامپزشكي

۳۵

۸۷۰۱۳۰۱۰

تراكتور

۱۲

۳۰۰۲۳۰۱۰

واكسن هاي دامپزشكي

۳۶

۸۷۰۱۹۰۴۰

تراكتور

۱۳كره

۳۷

۸۴۳۲
۸۴۳۶

ماشين الات و دستگاه هاي كشاورزي باغباني

۱۴شكر خام

۳۸ماشين آلات خطوط توليد

۱۵

۱۸۰۱۰۰

دانه كاكائو

۳۹قطعات و اجزاي كاميون و اتوبوس

۱۶

۱۸۰۲۰۰

غلاف كاكائو

۴۰سموم كشاورزي و مواد اوليه سموم كشاورزي

۱۷

۱۸۰۳

خمير كاكائو

۴۱

۸۴۳۷

ماشين الات درجه بندي و پاك كرده محصولات كشاورزي

۱۸

۱۸۰۴۰۰۰۰

كره كاكائو

۴۲

۱۱۰۴۳۰۰۰

جوانه ذرت

۱۹

۱۸۰۵۰۰

پودر كاكائو

۴۳

۱۵۰۹۱۰۹۰

روغن زيتون و اجزاي آن

۲۰

۱۱۰۴

دانه غلات (به جز انواع گندم و جو دامي)

۴۴

۱۵۱۲۲۱۰۰

روغن خام پنبه دانه

۲۱

۱۱۰۷

ماست

۴۵

۱۵۱۵۵۰۰۰

روغن خام كنجد

۲۲

۱۲۰۷

دانه پنير

۲۳

۱۵۱۲۲۱۰۰

روغن پنير

۲۴

۱۵۱۲۲۹۰۰

روغن پنير