right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
قانون 49023 :قانون تفسير جزء 6 بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه قانون  
  تاییدیه ها  

      درختواره قانون جستجوي متن      
 • قانون تفسير جزء 6 بن...
   • عنوان
   • متن استفساريه
   • متن تفسير
   • موخره
   • امضاء

 

     
 

قانون تفسير جزء ۶ بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 
     
     
 

موضوع استفساريه:
آيا منظور از مزاياي اجتماعي مذكور در جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مزاياي مالي و استخدامي هم مي ‌باشد؟

 
     
     
 

پاسخ: بلي

 
     
     
 

تفسير فوق در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ بيست و يكم اسفند‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب شد و در تاريخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
     
     
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]