right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
شماره: در تاریخ: calendar جستجو
قانون مقرره همراه با تفسیر:
مرحله تصویب :   وضعیت تنقیحی:

     
 
متن با ساختار Print
مقرره 78376 :تأييد انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
  اطلاعات پایه مقرره  
  تاییدیه ها  

      درختواره مقرره جستجوي متن      
  • تأييد انتخاب نمايندگ...
      • عنوان
      • متن
      • امضاء

 

     
 

مصوبه تأييد انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده

 
     
     
 

مصوبه «تأييد انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده» كه در جلسه ۷۱۳ مورخ ۱۶/ ۳/ ۱۳۹۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس پيشنهاد مورخ ۲/ ۳/ ۱۳۹۱ به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
«آقاي محمود حكمت‌نيا و خانم زهره صفاتي به موجب تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به عنوان نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده انتخاب مي‌شوند».

 
     
     
 

رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌ن‍ژاد

 
     
 
     
متن و تصویر   |   دستگاهها   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |  

 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]