مقرره 34473 : الزام كليه دستگاههاي اجرايي نسبت به خودداري از نيم افراشته كردن پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران در ايام عزاداري و سوگواري
Print

شماره ۶۵۳۰۴ /۳۷۷۷۷

تاریخ ۲۷ /۴ /۱۳۸۶

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر كشور

نظر به اينكه مطابق اصل هيجدهم قانون اساسي، پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران متضمن عبارات «لااله الاالله» و «الله اكبر» مي باشد، مقتضي است كليه دستگاههاي ياد شده و واحدهاي تابعه و وابسته براي حفظ حرمت و قداست لفظ جلاله «الله» در ايام عزاداري و سوگواري از نيم افراشته كردن پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران خودداري نموده و در صورت لزوم نسبت به افراشتن پرچم سياه در كنار آن اقدام نمايند.

پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور