right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
مقرره 115529 : اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 78269/ت53502هـ مورخ 1395/06/31 در خصوص در اختيار قراردادن مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

شماره ۱۲۹۱۱۹/ت۵۳۵۰۲هـ

تاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت كشور- وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - سازمان برنامه و بودجه كشور

هيئت وزيران در جلسه ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۹۱۶۸۴۵ مورخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (۱) تصويب نامه شماره ۷۸۲۶۹ / ت ۵۳۵۰۲ هـ مورخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۵ واژه "هزينه اي " به عبارت "تملك دارايي سرمايه اي" اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور، دفتر رييس قوه قضاييه، دفتر معاون اول رييس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، معاونت حقوقي رييس جمهور، معاونت امور مجلس رييس جمهور، معاونت اجرايي رييس جمهور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت دادگستري، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |