right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49664 : قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري

ماده واحده - مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۵ تمديد مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |