right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
قانون 49659 : قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور

ماده واحده –

۱ - بند (الف) ماده (۱) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب ۱۰ /۶ /۱۳۹۲ به شرح زير اصلاح مي شود:

الف - سابقه تحصيلي : نمرات تعدادي از دروس دوره متوسطه دوم و پيش دانشگاهي است كه امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گيري توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسري، نهائي و استاندارد مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار مي شود.

۲ - بند (ت) ماده (۳) قانون (وظايف و اختيارات شوراي سنجش و پذيرش)، به شرح زير اصلاح مي شود :

ت - اتخاذ تصميم در مورد ميزان و نحوه تأثير هر يك از عوامل سابقه تحصيلي (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات سراسري، نهائي و استاندارد) آزمون عمومي و آزمون اختصاصي در سنجش

تبصره ۱- تأثير سوابق تحصيلي براي سال ۱۳۹۵ به صورت مثبت اعمال مي شود و ساير موارد با بررسي كارشناسي براي سالهاي بعد اعمال مي گردد.

تبصره ۲- اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۸ /۲ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |