right logo left logo
 [ x ]  
   
 
     
قانون مقرره شماره:
متن و تصویر
مقرره 78376 : تأييد انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده     يادداشت جديد يادداشتهاي موجود
صفحه :


Print Save نمایش           
   

شماره ۳۶۸۰/ ۹۱/ دش

تاريخ ۰۵/ ۰۴/ ۱۳۹۱

شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده

مصوبه «تأیید انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» که در جلسه ۷۱۳ مورخ ۱۶/ ۳/ ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد مورخ ۲/ ۳/ ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«آقای محمود حکمت‌نیا و خانم زهره صفاتی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده انتخاب می‌شوند».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌ن‍ژاد

 
Print Save نمایش  
 [ x ]  
   
 
     
 [ x ]  
   
 
     
متن با ساختار   |   وضعیت های تنقیحی   |   کدهای موضوعی   |